Klarsyn

Å «se» deg for mitt indre, kan gi oss et utgangspunkt for en reise innover i deg, om du ønsker å klarere se et mål og kursen ditover. Eller en bekreftelse på din væren her, nå. Hvem er du? Hvor er du i verden? 

Aurasensing

Aurasensing gjøres ofte sammen med healing eller klarsynt lesing for å forsterke disse. Lesing/sensing av din aura kan vise mulige fokuspunkter for healing og gjøres ved at jeg fører hendene langs kroppen din, uten å ta på deg.