SAMTALER OG VEILEDNING

Tankespinn, stress, frustrasjon, uro og engstelse har gjerne en årsak som finnes langt inne i deg. Ved å få innsikt i deg selv oppstår endring.

Nøkkelen til ditt indre har du selv... -men du greier kanskje ikke se den?


Jeg veileder i åndelige og spirituelle spørsmål.