Min livsreise har ført meg til bevissthet om at jeg alltid er i bevegelse, men likevel hjemme.


Siv Kristianne Berg Furholm: 

Healer MDNH, klarsynt, medium, veileder, lytter, terapeut, sykepleier og medmenneskeBevissthet om..

Dette subtile, men likevel livsinngripende og livslange påtrykket fra bevisstheten, universet- hvordan det nå enn kan forklares, måtte til slutt utforskes og utvikles. En nysgjerrig utvikling innover i livsprosesser og bevisst væren i verden, har ført meg hit. Hjem.

Healing

For å få dypere kunnskap om healingenergien og for å forvalte den på en god måte, har jeg fullført Reiki-utdannelsens fem nivåer. Nivåene 1 og 2, ART (Advanced Reiki Terapi), Reiki Master og Reiki Terapeut. Reiki betyr universell energi/intelligens og er ført videre fra Mikao Usui, som fikk kunnskapen fra universet gjennom meditasjon. Utdannelsen er gitt av W. L. Strømsten. Pamela Fornell har lært meg om transe-healing.

Kontakt meg for kurs eller om du har spørsmål.

Klarsynt medium

Mitt mediumskap og klarsyn har jeg bevisstgjort og utviklet gjennom å fullføre School of Spirit i Oslo, ved  Pamela Fornell Haugeland, spiritualistisk prest og lærer ved Arthur Findlay College i England. Hun er leder for Oslo Spiritual Society (OSS) som igjen er knyttet til SNU (Spiritualists´ National Union i England). Jeg har kurs og øvelser fra Moira Hawkins og Tim Abbot, begge er verdenskjente medium og lærere ved Arthur Findlay College.

Jeg har nysgjerrig tilegnet meg kunnskap om andre emner og metoder i den alternative oppfatningen av eksistensen, men stoler på den rene energien jeg får, og jobber uten fysiske hjelpemidler. 

Energikilden - alt

Det mange betegner som Gud, Allah, Buddha og lignende, kaller jeg Universet, Kilden, Energien eller Bevisstheten. For meg representerer alt dette det samme. Universet er lys og kjærlighet, uendelig, uuttømmelig og rommer all energi. Det er alt. Det dømmer ingen. Det er intelligent.

Jeg er evig takknemlig for å kunne stole på Universets energi og for å få være en kanal for å formidle den.

Mer kompetanse

Livet gir kompetanse, - i nettopp læren om livet. Om man lever det nysgjerrig og bevisst. Ikke glem det. 

Jeg er bevisst energier og lever både i den fysiske verden og i den ikke-fysiske verden.

Jeg har jobbet et langt liv i det offentlige helsevesenet. Først noen få år som helsesekretær og deretter 30 år som sykepleier(RN)/forskningssykepleier. I dag jobber utenfor det offentlige med kontrollerering av forskning. Forskning gir både bekreftelser og avkreftelser. Begge deler er like viktig.

Lys og kjærlighet - 


Etikk

Medlem og forsikret gjennom Det Norske Healerforbundet: